SAMTALER I KØBENHAVN, AARHUS OG ONLINE

Udtrapning af Psykofarmaka

Hvis du har besluttet dig for at opleve den medicinfri udgave af dig selv, men har svært ved at slippe pillerne, er du ikke alene. Du kan læse mere om hvad udtrapning af psykofarmaka indebærer og hvordan jeg arbejder med det i praksis i min udtrapningsvejledning: Udtrapning af psykofarmaka – værd at vide om minimering og håndtering af abstinenser.

Et udtrapningsforløb hos mig kan indebære:

  • Afklaring af de optimale dosisreduktioner ift. at minimere – eller helt undgå – de abstinenser, der kan opstå ved al psykofarmaka efter langvarig brug, baseret på forskningen.
  • Konkrete redskaber og teknikker til at håndtere abstinenserne samt en grundig viden til at forstå dem.
  • Psykoterapi og psykologiske strategier til selv at stoppe tankemylderet og håndtere de svære følelser, som medicinen måske hjalp dig med at holde nede.
  • Oprigtig behandling af den underliggende årsag til din lidelse, som medicinen kun symptombehandlede (såfremt denne stadig er til stede).
  • Tilbagefaldsbehandling (særligt af depression, angst, stress og psykoser), hvilket har vist sig at være en selvstændig udfordring for mange. Getting well is one thing; staying well is another.

Jeg samarbejder med farmaceuter, (gode) psykiatere, praktiserende læger og andre forskere både nationalt og internationalt.

Vejledning om udtrapning af psykofarmaka
Værd at vide om minimering og håndtering af abstinenser, tankemylder og svære følelser
Podcasts om udtrapning af psykofarmaka
Værd at vide om minimering og håndtering af abstinenser, tankemylder og svære følelser

Udtrapning kan være svært pga:

Udtrapning kan være svært pga.:
– Abstinenser, som kan minimeres – og nogle gange helt undgås – ved en korrekt udtrapning, som følger receptormætningskurverne (se min udtrapningsvejledning). Alt psykofarmaka er afhængighedsskabende i den forstand, at reduktion af en tilvant dosis kan give ubehagelige abstinenser, hvorved fraværet af ubehaget altså afhænger af, at man tager medicinen hver dag. Det er abstinenserne, der skaber illusionen om, at medicinen virker (gennem såkaldte abstinensdepressioner), fordi de opstår, når man reducerer dosis og forsvinder igen når man genoptager fuld dosis. Mange udtrapningsforsøg fejler, fordi abstinenserne fejltolkes som tilbagefald. Derfor skal psykofarmaka udtrappes langsomt og ofte med dosisreduktioner, der er mindre end hvad den mindste pille umiddelbart tillader.
– Angst og kropslig uro, som det handler om at forstå og håndtere hensigtsmæssigt i den periode, det står på.
– Bekymringer, fx om tilbagefald og om det hele nu skal gå, som alle kan lære at stoppe fuldstændig via sin egen psyke gennem metakognitiv terapi.
– Når følelseslivet vender tilbage efter at have haft låg på i lang tid. Mange oplever det som en stor omvæltning pludselig at mærke følelseslivet igen, som skal forstås og håndteres på ny uden medicin som strategi.
– Manglende tiltro til egne evner, som skal styrkes – eller helt opdages.
– Oprigtig behandling af den underliggende årsag til lidelsen, såfremt denne kun har været symptombehandlet med medicin.

Udtrapning af psykofarmaka bør foregå i samråd med egen praktiserende læge eller tilknyttede psykiater om muligt, og jeg samarbejder gerne med vedkommende i forbindelse med din udtrapning og øvrige behandling her hos mig. Jeg kontakter gerne din læge med henblik på samarbejde, ligesom din læge også altid er velkommen til at kontakte mig.

Jeg vil på det kraftigste fraråde udtrapning af psykofarmaka på egen hånd, da det kan gå galt hvis udført forkert, for hurtigt, med for store dosisreduktioner, på det forkerte tidspunkt eller uden den korrekte viden og støtte undervejs.

Generelt om psykofarmaka

Mange bliver desværre stadig bildt ind, at psykofarmaka virker ved at kurere kemiske ubalancer, hjernesygdomme, genfejl eller andre af psykiatriens mange myter, og at man derfor har et decideret behov for medicinen. Men psykiatriske lægemidler er ren symptombehandling; en måde at dæmpe tankemylderet og de svære følelser på, hvilket kan føles befriende for den, der oplever sine tanker ukontrollerbare og sit følelsesliv overvældende og smertefuldt.

Når der er kaos i tankerne og følelserne gør ondt vil alt, der giver os en pause fra ubehaget føles som vores ven. Bagsiden ved at opnå kontrollen og følelsesreguleringen ad medicinske veje i lang tid er, at man derved aldrig opdager og lærer, at tanker og følelser faktisk kan kontrolleres via psyken selv. Dertil kan man ikke komme til bunds i de svære og ubehagelige følelser samtidig med medicinen afskærer kontakten til dem. Symptomlindring og vedvarende bedring må således ikke forveksles, da det er to helt forskellige ting