SAMTALER I KØBENHAVN, AARHUS OG ONLINE

Min terapeutiske tilgang

Min terapeutiske tilgang indebærer metakognitiv terapi, mindfulness-baseret kognitiv terapi, acceptance and commitment therapy og åben dialog alt efter problemstillingen og hvad du efterspørger.

Formålet med terapien kan være:

– At lære at stoppe tankemylderet
– At komme til bunds i de svære og overvældende følelser
– At tage kontrollen over traumerne
– At klare dig uden medicin
– At undgå tilbagefald (tilbagefaldsbehandling)
– At bevidstgøre dine værdier og mål og skifte retning fra ’undgåelse af ubehag’ til en meningsfuld og værdistyret tilværelse
– At lære dig selv bedre at kende
– At skabe et sikkert rum, hvor du kan komme ud med de ting, du ellers ikke siger højt (hverken for andre eller for dig selv)

Jeg behandler depression, angst, stress, PTSD, OCD, skizofreni, psykoser, personlighedsforstyrrelser og generelle eksistentielle kriser. De forskellige diagnoser har mere til fælles end hvad der adskiller dem, også hvad angår behandling, og ingen diagnose er pr. definition uegnet til psykoterapeutisk behandling. Meget psykisk lidelse opstår som resultat af, at man ikke oplever styring over tankemylderet og følelseslivet. Tværtimod oplever man sig overvældet og styret af tankernes skrækscenarier om fremtiden, grublerier om fortiden, analyser, selvkritik, tunnelsyn, negativitet og dertilhørende ubehagelige følelser. Da bliver det svært at:

  • Være i nuet
  • Nyde og lade sig opsluge
  • Sove
  • Være glad
  • Koncentrere sig
  • Have overskud og energi